Tag «(-)-δ-lycorane»

Asymmetric total synthesis of (-)-δ-lycorane

It’s only fair to share… 1H NMR 13C NMR Org. Chem. Front., 2017, Advance Article DOI: 10.1039/C7QO00021A, Research Article Junliang Wang, Jianneng Li, Xianwang Shen, Cong Dong, Jun Lin, Kun Wei A first asymmetric synthesis of (-)-δ-lycorane by using a chiral bifunctional squaramide-catalysed cascade reaction is reported. Asymmetric total synthesis of (−)-δ-lycorane Junliang Wang,ab   Jianneng …