Tag «fda 2019»

FDA approves new oral testosterone capsule for treatment of men with certain forms of hypogonadism

It’s only fair to share…   FDA approves new oral testosterone capsule (testosterone undecanoate) for treatment of men with certain forms of hypogonadism March 27, 2019 Release The U.S. Food and Drug Administration today approved Jatenzo (testosterone undecanoate), an oral testosterone capsule to treat men with certain forms of hypogonadism. These men have low testosterone …

ブレキサノロン , Brexanolone, Allopregnanolone

It’s only fair to share…   Brexanolone 318.501 g/mol, C21H34O2 CAS: 516-54-1 ブレキサノロン MFCD00003677 Pregnan-20-one, 3-hydroxy-, (3α,5α)- Pregnan-20-one, 3-hydroxy-, (3α,5α)- [ACD/Index Name] S39XZ5QV8Y TU4383000 UNII:S39XZ5QV8Y (1S,2S,7S,11S,14S,15S,5R,10R)-14-acetyl-5-hydroxy-2,15-dimethyltetracyclo[8.7.0.0<2,7>.0<11,15>]heptadecane (+)-3a-Hydroxy-5a-pregnan-20-one (+)-3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-one (3α,5α)-3-Hydroxypregnan-20-one [ACD/IUPAC Name] 10446 3211363 [Beilstein] 3a-Hydroxy-5a-pregnan-20-one The U.S. Food and Drug Administration today approved Zulresso (brexanolone) injection for intravenous (IV) use for the treatment of postpartum depression (PPD) in adult women. …

Prabotulinumtoxin A, プラボツリナムトキシンA

It’s only fair to share… >Botulinum Toxin Type A Sequence MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNVGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLN PPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGG STIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHEVLNLTRNGY GSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPN RVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKA KSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKV LNRKTYLNFDKAVFKINIVPKVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFT GLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDKGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEE ITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNG KKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGKSRIALTNSVNEALLNPSRVYTFFSSDYVKKVNKATEA AMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSG AVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAK VNTQIDLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINKA MININKFLNQCSVSYLMNSMIPYGVKRLEDFDASLKDALLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDK VNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINI GSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLNN EYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINISDYINRWIFVTIT NNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDTHRYIWIKYFNLFDKELN EKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPR GSVMTTNIYLNSSLYRGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQA GVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIAK LVASNWYNRQIERSSRTLGCSWEFIPVDDGWGERPL Prabotulinumtoxin A プラボツリナムトキシンA; Formula C6760H10447N1743O2010S32 CAS 93384-43-1 Mol weight 149320.8333 AGN 191622 / ANT-1207 / ANT-1401 / ANT-1403 / NT 201 APPROVED , FDA 2019, Jeuveau, 2019/2/1 Purified botulinum toxin from Clostridium botulinum, …

Triclabendazole, トリクラベンダゾール

It’s only fair to share…   Triclabendazole トリクラベンダゾール CGA-89317 Formula C14H9Cl3N2OS CAS 68786-66-3 Mol weight 359.6581 Anthelmintic 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-methylthio-1H-benzimidazole 68786-66-3 [RN] DD6747000 Fasinex [Trade name] MFCD00864519 [MDL number] APPROVED, Egat, FDA 2019, 02/13/2019 Triclabendazole, sold under the brand name Egaten among others, is a medication used to treat liver flukes, specifically fascioliasisand paragonimiasis.[1] It is very effective for both conditions.[1] Treatment in hospital may be required.[1] It is …

Caplacizumab-yhdp, カプラシズマブ

It’s only fair to share… FDA approves first therapy Cablivi (caplacizumab-yhdp) カプラシズマブ  , for the treatment of adult patients with a rare blood clotting disorder FDA February 6, 2019 Release https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm630851.htm?utm_campaign=020919_PR_FDA%20approves%20therapy%20for%20treatment%20of%20adult%20patients%20with%20rare%20blood%20clotting%20disorder&utm_medium=email&utm_source=Eloqua The U.S. Food and Drug Administration today approved Cablivi (caplacizumab-yhdp) injection, the first therapy specifically indicated, in combination with plasma exchange and immunosuppressive therapy, …