Tag «vx 15»

Pepinemab, VX 15

It’s only fair to share… (Heavy chain) QVQLVQSGAE VKKPGSSVKV SCKASGYSFS DYYMHWVRQA PGQGLEWMGQ INPTTGGASY NQKFKGKATI TVDKSTSTAY MELSSLRSED TAVYYCARYY YGRHFDVWGQ GTTVTVSSAS TKGPSVFPLA PCSRSTSEST AALGCLVKDY FPEPVTVSWN SGALTSGVHT FPAVLQSSGL YSLSSVVTVP SSSLGTKTYT CNVDHKPSNT KVDKRVESKY GPPCPPCPAP EFLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSQEDPE VQFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQFNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKGLPSSI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSQEEMTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSRLTV DKSRWQEGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSLGK (Light chain) DIVMTQSPDS …