Tag «Approved»

Prabotulinumtoxin A, プラボツリナムトキシンA

It’s only fair to share… >Botulinum Toxin Type A Sequence MPFVNKQFNYKDPVNGVDIAYIKIPNVGQMQPVKAFKIHNKIWVIPERDTFTNPEEGDLN PPPEAKQVPVSYYDSTYLSTDNEKDNYLKGVTKLFERIYSTDLGRMLLTSIVRGIPFWGG STIDTELKVIDTNCINVIQPDGSYRSEELNLVIIGPSADIIQFECKSFGHEVLNLTRNGY GSTQYIRFSPDFTFGFEESLEVDTNPLLGAGKFATDPAVTLAHELIHAGHRLYGIAINPN RVFKVNTNAYYEMSGLEVSFEELRTFGGHDAKFIDSLQENEFRLYYYNKFKDIASTLNKA KSIVGTTASLQYMKNVFKEKYLLSEDTSGKFSVDKLKFDKLYKMLTEIYTEDNFVKFFKV LNRKTYLNFDKAVFKINIVPKVNYTIYDGFNLRNTNLAANFNGQNTEINNMNFTKLKNFT GLFEFYKLLCVRGIITSKTKSLDKGYNKALNDLCIKVNNWDLFFSPSEDNFTNDLNKGEE ITSDTNIEAAEENISLDLIQQYYLTFNFDNEPENISIENLSSDIIGQLELMPNIERFPNG KKYELDKYTMFHYLRAQEFEHGKSRIALTNSVNEALLNPSRVYTFFSSDYVKKVNKATEA AMFLGWVEQLVYDFTDETSEVSTTDKIADITIIIPYIGPALNIGNMLYKDDFVGALIFSG AVILLEFIPEIAIPVLGTFALVSYIANKVLTVQTIDNALSKRNEKWDEVYKYIVTNWLAK VNTQIDLIRKKMKEALENQAEATKAIINYQYNQYTEEEKNNINFNIDDLSSKLNESINKA MININKFLNQCSVSYLMNSMIPYGVKRLEDFDASLKDALLKYIYDNRGTLIGQVDRLKDK VNNTLSTDIPFQLSKYVDNQRLLSTFTEYIKNIINTSILNLRYESNHLIDLSRYASKINI GSKVNFDPIDKNQIQLFNLESSKIEVILKNAIVYNSMYENFSTSFWIRIPKYFNSISLNN EYTIINCMENNSGWKVSLNYGEIIWTLQDTQEIKQRVVFKYSQMINISDYINRWIFVTIT NNRLNNSKIYINGRLIDQKPISNLGNIHASNNIMFKLDGCRDTHRYIWIKYFNLFDKELN EKEIKDLYDNQSNSGILKDFWGDYLQYDKPYYMLNLYDPNKYVDVNNVGIRGYMYLKGPR GSVMTTNIYLNSSLYRGTKFIIKKYASGNKDNIVRNNDRVYINVVVKNKEYRLATNASQA GVEKILSALEIPDVGNLSQVVVMKSKNDQGITNKCKMNLQDNNGNDIGFIGFHQFNNIAK LVASNWYNRQIERSSRTLGCSWEFIPVDDGWGERPL Prabotulinumtoxin A プラボツリナムトキシンA; Formula C6760H10447N1743O2010S32 CAS 93384-43-1 Mol weight 149320.8333 AGN 191622 / ANT-1207 / ANT-1401 / ANT-1403 / NT 201 APPROVED , FDA 2019, Jeuveau, 2019/2/1 Purified botulinum toxin from Clostridium botulinum, …

Cetilistat, セチリスタット

It’s only fair to share… Cetilistat, セチリスタット Molecular FormulaC25H39NO3 Average mass401.582 Da CAS 282526-98-1 2-(Hexadecyloxy)-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one 282526-98-1 [RN] 2-Hexadecyloxy-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one 2-hexadecyl-oxy-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one 4H-3,1-Benzoxazin-4-one, 2-(hexadecyloxy)-6-methyl [282526-98-1] 2-(Hexadecycloxy)-6-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one ATL-962; ATL962;ATL 962 Trade Name:Oblean® MOA:Pancreatic lipase inhibitor Indication:Obesity Status:Approved, 2013-09-20 JAPAN,  Japan PMDA. Company:Norgine (Originator) , Takeda Cetilistat was approved by Pharmaceuticals Medical Devices Agency of Japan (PMDA) on September 20, 2013. It was …

Olanexidine, オラネキシジングルコン酸塩

It’s only fair to share… Olanexidine Gluconate OPB-2045G, Gluconate olanexidin,  Olanedine,  OPB-2045,  OPB 2045G,  (Olanedine®)Approved in Japan PMDA 2015-07-03, Olanedine® by Otsuka A disinfectant used to prevent of postoperative bacterial infections. CAS .146510-36-3(Olanexidine free form),  Imidodicarbonimidic diamide, N-((3,4-dichlorophenyl)methyl)-N’-octyl C17H27Cl2N5 Formula Weight: 372.341 CAS 799787-53-4(Olanexidine Gluconate) 568.49 Formula C17H27Cl2N5 ● C6H12O7 1-(3,4-Dichlorobenzyl)-5-octylbiguanide mono-D-gluconate オラネキシジングルコン酸塩 Olanexidine Gluconate C17H27Cl2N5▪C6H12O7 : 568.49 [799787-53-4] Indication:Bacterial infection …