Beperminogene perplasmid, ベペルミノゲンペルプラスミド

It's only fair to share...Flattr the authorPin on PinterestEmail this to someone
Buffer this pageDigg thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on YummlyShare on VKShare on RedditShare on StumbleUponPrint this pageShare on Tumblr
1gctgcttcgc gatgtacggg ccagatatac gcgttgacat tgattattga
51ctagttatta atagtaatca attacggggt cattagttca tagcccatat
101atggagttcc gcgttacata acttacggta aatggcccgc ctggctgacc
151gcccaacgac ccccgcccat tgacgtcaat aatgacgtat gttcccatag
201taacgccaat agggactttc cattgacgtc aatgggtgga gtatttacgg
251taaactgccc acttggcagt acatcaagtg tatcatatgc caagtacgcc
301ccctattgac gtcaatgacg gtaaatggcc cgcctggcat tatgcccagt
351acatgacctt atgggacttt cctacttggc agtacatcta cgtattagtc
401atcgctatta ccatggtgat gcggttttgg cagtacatca atgggcgtgg
451atagcggttt gactcacggg gatttccaag tctccacccc attgacgtca
501atgggagttt gttttggcac caaaatcaac gggactttcc aaaatgtcgt
551aacaactccg ccccattgac gcaaatgggc ggtaggcgtg tacggtggga
601ggtctatata agcagagctc tctggctaac tagagaaccc actgcttact
651ggcttatcga aattaatacg actcactata gggagaccca agctggctag
701cgtttaaact taagcttggt accgagctcg gatccgccag cccgtccagc
751agcaccatgt gggtgaccaa actcctgcca gccctgctgc tgcagcatgt
801cctcctgcat ctcctcctgc tccccatcgc catcccctat gcagagggac
851aaaggaaaag aagaaataca attcatgaat tcaaaaaatc agcaaagact
901accctaatca aaatagatcc agcactgaag ataaaaacca aaaaagtgaa
951tactgcagac caatgtgcta atagatgtac taggaataaa ggacttccat
1001tcacttgcaa ggcttttgtt tttgataaag caagaaaaca atgcctctgg
1051ttccccttca atagcatgtc aagtggagtg aaaaaagaat ttggccatga
1101atttgacctc tatgaaaaca aagactacat tagaaactgc atcattggta
1151aaggacgcag ctacaaggga acagtatcta tcactaagag tggcatcaaa
1201tgtcagccct ggagttccat gataccacac gaacacagct ttttgccttc
1251gagctatcgg ggtaaagacc tacaggaaaa ctactgtcga aatcctcgag
1301gggaagaagg gggaccctgg tgtttcacaa gcaatccaga ggtacgctac
1351gaagtctgtg acattcctca gtgttcagaa gttgaatgca tgacctgcaa
1401tggggagagt tatcgaggtc tcatggatca tacagaatca ggcaagattt
1451gtcagcgctg ggatcatcag acaccacacc ggcacaaatt cttgcctgaa
1501agatatcccg acaagggctt tgatgataat tattgccgca atcccgatgg
1551ccagccgagg ccatggtgct atactcttga ccctcacacc cgctgggagt
1601actgtgcaat taaaacatgc gctgacaata ctatgaatga cactgatgtt
1651cctttggaaa caactgaatg catccaaggt caaggagaag gctacagggg
1701cactgtcaat accatttgga atggaattcc atgtcagcgt tgggattctc
1751agtatcctca cgagcatgac atgactcctg aaaatttcaa gtgcaaggac
1801ctacgagaaa attactgccg aaatccagat gggtctgaat caccctggtg
1851ttttaccact gatccaaaca tccgagttgg ctactgctcc caaattccaa
1901actgtgatat gtcacatgga caagattgtt atcgtgggaa tggcaaaaat
1951tatatgggca acttatccca aacaagatct ggactaacat gttcaatgtg
2001ggacaagaac atggaagact tacatcgtca tatcttctgg gaaccagatg
2051caagtaagct gaatgagaat tactgccgaa atccagatga tgatgctcat
2101ggaccctggt gctacacggg aaatccactc attccttggg attattgccc
2151tatttctcgt tgtgaaggtg ataccacacc tacaatagtc aatttagacc
2201atcccgtaat atcttgtgcc aaaacgaaac aattgcgagt tgtaaatggg
2251attccaacac gaacaaacat aggatggatg gttagtttga gatacagaaa
2301taaacatatc tgcggaggat cattgataaa ggagagttgg gttcttactg
2351cacgacagtg tttcccttct cgagacttga aagattatga agcttggctt
2401ggaattcatg atgtccacgg aagaggagat gagaaatgca aacaggttct
2451caatgtttcc cagctggtat atggccctga aggatcagat ctggttttaa
2501tgaagcttgc caggcctgct gtcctggatg attttgttag tacgattgat
2551ttacctaatt atggatgcac aattcctgaa aagaccagtt gcagtgttta
2601tggctggggc tacactggat tgatcaacta tgatggccta ttacgagtgg
2651cacatctcta tataatggga aatgagaaat gcagccagca tcatcgaggg
2701aaggtgactc tgaatgagtc tgaaatatgt gctggggctg aaaagattgg
2751atcaggacca tgtgaggggg attatggtgg cccacttgtt tgtgagcaac
2801ataaaatgag aatggttctt ggtgtcattg ttcctggtcg tggatgtgcc
2851attccaaatc gtcctggtat ttttgtccga gtagcatatt atgcaaaatg
2901gatacacaaa attattttaa catataaggt accacagtca tagctgttaa
2951cccgggtcga agcggccgct cgagtctaga gggcccgttt aaacccgctg
3001atcagcctcg actgtgcctt ctagttgcca gccatctgtt gtttgcccct
3051cccccgtgcc ttccttgacc ctggaaggtg ccactcccac tgtcctttcc
3101taataaaatg aggaaattgc atcgcattgt ctgagtaggt gtcattctat
3151tctggggggt ggggtggggc aggacagcaa gggggaggat tgggaagaca
3201atagcaggca tgctggggat gcggtgggct ctatggcttc tactgggcgg
3251ttttatggac agcaagcgaa ccggaattgc cagctggggc gccctctggt
3301aaggttggga agccctgcaa agtaaactgg atggctttct tgccgccaag
3351gatctgatgg cgcaggggat caagctctga tcaagagaca ggatgaggat
3401cgtttcgcat gattgaacaa gatggattgc acgcaggttc tccggccgct
3451tgggtggaga ggctattcgg ctatgactgg gcacaacaga caatcggctg
3501ctctgatgcc gccgtgttcc ggctgtcagc gcaggggcgc ccggttcttt
3551ttgtcaagac cgacctgtcc ggtgccctga atgaactgca agacgaggca
3601gcgcggctat cgtggctggc cacgacgggc gttccttgcg cagctgtgct
3651cgacgttgtc actgaagcgg gaagggactg gctgctattg ggcgaagtgc
3701cggggcagga tctcctgtca tctcaccttg ctcctgccga gaaagtatcc
3751atcatggctg atgcaatgcg gcggctgcat acgcttgatc cggctacctg
3801cccattcgac caccaagcga aacatcgcat cgagcgagca cgtactcgga
3851tggaagccgg tcttgtcgat caggatgatc tggacgaaga gcatcagggg
3901ctcgcgccag ccgaactgtt cgccaggctc aaggcgagca tgcccgacgg
3951cgaggatctc gtcgtgaccc atggcgatgc ctgcttgccg aatatcatgg
4001tggaaaatgg ccgcttttct ggattcatcg actgtggccg gctgggtgtg
4051gcggaccgct atcaggacat agcgttggct acccgtgata ttgctgaaga
4101gcttggcggc gaatgggctg accgcttcct cgtgctttac ggtatcgccg
4151ctcccgattc gcagcgcatc gccttctatc gccttcttga cgagttcttc
4201tgaattatta acgcttacaa tttcctgatg cggtattttc tccttacgca
4251tctgtgcggt atttcacacc gcatcaggtg gcacttttcg gggaaatgtg
4301cgcggaaccc ctatttgttt atttttctaa atacattcaa atatgtatcc
4351gctcatgaga caataaccct gataaatgct tcaataatag cacgtgctaa
4401aacttcattt ttaatttaaa aggatctagg tgaagatcct ttttgataat
4451ctcatgacca aaatccctta acgtgagttt tcgttccact gagcgtcaga
4501ccccgtagaa aagatcaaag gatcttcttg agatcctttt tttctgcgcg
4551taatctgctg cttgcaaaca aaaaaaccac cgctaccagc ggtggtttgt
4601ttgccggatc aagagctacc aactcttttt ccgaaggtaa ctggcttcag
4651cagagcgcag ataccaaata ctgttcttct agtgtagccg tagttaggcc
4701accacttcaa gaactctgta gcaccgccta catacctcgc tctgctaatc
4751ctgttaccag tggctgctgc cagtggcgat aagtcgtgtc ttaccgggtt
4801ggactcaaga cgatagttac cggataaggc gcagcggtcg ggctgaacgg
4851ggggttcgtg cacacagccc agcttggagc gaacgaccta caccgaactg
4901agatacctac agcgtgagct atgagaaagc gccacgcttc ccgaagggag
4951aaaggcggac aggtatccgg taagcggcag ggtcggaaca ggagagcgca
5001cgagggagct tccaggggga aacgcctggt atctttatag tcctgtcggg
5051tttcgccacc tctgacttga gcgtcgattt ttgtgatgct cgtcaggggg
5101gcggagccta tggaaaaacg ccagcaacgc ggccttttta cggttcctgg
5151ccttttgctg gccttttgct cacatgttct t

Beperminogene perplasmid

ベペルミノゲンペルプラスミド

HGF plasmid

 • DNA (human hepatocyte growth factor plasmid pVAX1 cDNA)
 • DNA (plasmid pVAX1HGF/MGBI)
 • AMG-0001
  DS-992

Nucleic Acid Sequence

Sequence Length: 51811342 a 1223 c 1314 g 1302 t

APPROVED, japan 2019, Collategene, 2019/3/29

Antiparkinsonian, Angiogenesis inducing agent

CAS: 627861-07-8

 • Originator AnGes MG
 • Developer AnGes MG; Osaka University Hospital
 • Class Antiparkinsonians; Gene therapies; Ischaemic heart disorder therapies; Vascular disorder therapies
 • Mechanism of Action Angiogenesis inducing agents; Gene transference; Hepatocyte growth factor expression stimulants
 • Available For Licensing Yes – Ischaemic heart disorders; Lymphoedema; Parkinson’s disease
 • Registered Peripheral arterial disorders
 • Phase I/II Lymphoedema
 • No development reported Arteriosclerosis obliterans; Ischaemic heart disorders; Parkinson’s disease; Thromboangiitis obliterans
 • 26 Mar 2019 Registered for Peripheral arterial disorders in Japan (IM)
 • 21 Feb 2019 The Pharmaceutical Affairs and Food Sanitation Council recommends conditional and time-limited approval of beperminogene perplasmid for the improvement of ulcers associated with chronic peripheral arterial disease
 • 21 Feb 2019 AnGes plans a clinical study to assess the efficacy of beperminogene perplasmid in improvement of pain at rest in chronic peripheral arterial disorders
 • In 2010, the product received fast track designation in the U.S. for the treatment of critical limb ischemia

HGF Plasmid (Beperminogene Perplasmid)Critical Limb Ischemia (Arteriosclerosis Obliterans & Buerger’s Disease) AMG0001 Injection, JAPAN AND US  ALLIANCE Mitsubishi Tanabe Pharma

PATENT

WO 2017126488

US 20170283446

Expert Review of Cardiovascular Therapy (2014), 12(10), 1145-1156.

////////////Beperminogene perplasmid,  japan 2019, ベペルミノゲンペルプラスミド , AnGes MG, Osaka University Hospital, Critical Limb Ischemia, Arteriosclerosis Obliterans,  Buerger’s Disease, AMG0001, AMG-0001, DS-992 , HGF plasmid ,  fast track designation

It's only fair to share...Flattr the authorPin on PinterestEmail this to someone
Buffer this pageDigg thisShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on YummlyShare on VKShare on RedditShare on StumbleUponPrint this pageShare on Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *